LOADING...
27Apr

Ilmalämpöpumppu asennettuna hinta

by Pilar

Ilmalämpöpumppu huolto hinta

Ilmalämpöpumppu on erinomainen laite lämmityksen ja viilennyksen tarpeisiin, mutta sen tehokas toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa. Huollon puute voi johtaa laitteen tehottomuuteen, kalliisiin korjauksiin ja lyhyempään käyttöikään. Siksi ilmalämpöpumpun omistajien tulee ymmärtää huollon merkitys ja toteuttaa se säännöllisesti.

Huolto koostuu useista vaiheista, kuten suodattimien puhdistamisesta, kennon puhdistuksesta,  ulkoyksikön puhdistamisesta, kylmäaineen tarkistuksesta ja laitteen yleisestä tarkistuksesta. Suodattimien puhdistus on tärkeää ilman virtauksen ylläpitämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Ulkoyksikön puhdistus puolestaan varmistaa sen tehokkaan toiminnan. Kylmäaineen tarkistus on tärkeää sen tason ylläpitämiseksi, ja laitteen yleinen tarkistus auttaa havaitsemaan mahdolliset viat tai ongelmat.

Vaikka säännöllinen huolto on tärkeää, ilmalämpöpumppu voi silti kohdata ongelmia. Yleisimmät ongelmat ovat jäätyminen, kosteus, laitteen ylikuumeneminen ja melu. Näiden ongelmien ratkaiseminen on tärkeää laitteen tehokkaan toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

Ammattilaisen käyttäminen ilmalämpöpumpun huollossa on suositeltavaa, sillä heillä on tarvittavat tiedot ja taidot laitteen huoltamiseen. Ammattilaisen käyttö varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Laitteen huolto on siis tärkeä osa sen pitkäaikaista ja tehokasta käyttöä.

Ilmalämpöpumpun puhdistus ja huolto tulee suorittaa säännöllisesti, jotta sen suorituskyky pysyy optimaalisena ja sen käyttöikä pitenee. Huollon sisältö voi vaihdella merkistä ja mallista riippuen, mutta yleisesti ottaen se sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Suodattimien puhdistus: Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta ilman virtaus säilyy esteettömänä ja ilmanlaatu pysyy hyvänä. Suodattimet keräävät pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia, ja ne on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa.
 2. Ulkoyksikön puhdistus: Ulkoyksikkö tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta sen tehokkuus säilyy. Ulkoyksikköön kertyy yleensä pölyä, likaa, lehtiä ja muita roskia, jotka voivat estää sen toiminnan. Ulkoyksikkö on puhdistettava vähintään kerran vuodessa.
 3. Kennon puhdistus: Ilmalämpöpumpun kennon puhdistus on tärkeä huoltotoimenpide, joka auttaa pitämään laitteen tehokkaana ja energiatehokkaana. Kennon puhdistus tulisi tehdä säännöllisesti, noin kerran tai kahdesti vuodessa, riippuen käyttöolosuhteista ja pölyn määrästä ympäristössä. Tässä ohjeet ilmalämpöpumpun kennon puhdistamiseen:
 • Sammuta laite: Kytke ilmalämpöpumppu pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 • Avaa ilmalämpöpumpun sisäyksikön kansi: Useimmissa malleissa kansi avautuu ylöspäin tai sivulle, mutta tarkista oman laitteesi käyttöohjeesta oikea avaustapa.
 • Irrota suodatin: Suodatin sijaitsee yleensä ilmalämpöpumpun sisäyksikön kannen alla. Irrota suodatin varovasti, jotta et vahingoita sitä tai muita laitteen osia.
 • Puhdista suodatin: Voit imuroida suodattimen pölynimurilla, käyttäen pehmeää harjasuulaketta. Jos suodatin on erittäin likainen, voit pestä sen miedolla saippuavedellä ja huuhdella sen huolellisesti. Anna suodattimen kuivua kokonaan ennen sen asentamista takaisin laitteeseen.
 • Puhdista kennosto: Käytä pehmeää harjaa tai pölynimurin harjasuulaketta varovasti puhdistaaksesi kennoston pinnan pölystä ja liasta. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai vettä, jotta et vahingoita kennon pintaa tai muita laitteen osia.
 • Tarkista ilmavirtaus: Varmista, että ilmavirtaus sisä- ja ulkoyksikön välillä on esteetön.
 • Poista tarvittaessa roskat tai lehdet ulkoyksikön ympäriltä ja puhdista myös ulkoyksikön kennosto varovasti.
 • Asenna suodatin ja sulje kansi: Aseta kuivunut suodatin takaisin paikoilleen ja sulje ilmalämpöpumpun sisäyksikön kansi.
 • Kytke virta päälle: Liitä ilmalämpöpumppu takaisin pistorasiaan ja kytke laite päälle. Tarkista, että laite toimii normaalisti ja että ilmavirtaus on puhdasta.
 1. Kylmäaineen tarkistus: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen taso tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta sen toiminta on optimaalista. Kylmäaineen taso voi laskea ajan myötä, ja sen lisääminen on tärkeää sen toiminnan kannalta. Tämä huoltotoimenpide pitää jättää ammattilaisen tehtäväksi, sillä se on luvanvaraista.
 2. Laitteen yleinen tarkistus: Ilmalämpöpumppu tulee tarkistaa säännöllisesti mahdollisten vikojen ja ongelmien varalta. Tämä sisältää laitteen sähköosien, putkien, ilmakanavien ja muiden osien tarkistuksen.

Yleisimmät ilmalämpöpumpun ongelmat ovat yleensä seuraavat:

 1. Jäätyminen: Ilmalämpöpumppu voi jäätyä, mikä voi johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta tai huonosti sijoitetuista antureista. Jäätyminen estää ilmalämpöpumpun tehokkaan toiminnan, ja se tulee sulattaa mahdollisimman pian.
 2. Kosteus: Ilmalämpöpumppu voi kertyä kosteutta, mikä voi johtaahomeen ja bakteerien kasvuun. Kosteusongelmat voivat johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta tai liian alhaisesta lämpötilasta. Kosteusongelmat tulee ratkaista mahdollisimman pian, jotta ne eivät aiheuta terveysongelmia ja laitteen tehokkuus pysyy korkeana.
 1. Laitteen ylikuumeneminen: Ilmalämpöpumppu voi ylikuumentua, mikä voi johtua esimerkiksi tukkeutuneista ilmansuodattimista tai riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa laitetta ja sen komponentteja, ja siksi on tärkeää ratkaista ongelma mahdollisimman pian.
 2. Melu: Ilmalämpöpumppu voi aiheuttaa melua, mikä voi johtua esimerkiksi huonosti sijoitetusta ulkoyksiköstä tai viallisista komponenteista. Meluongelmat tulee korjata mahdollisimman pian, jotta ne eivät häiritse kotona asumista.

On tärkeää, että ilmalämpöpumpun huolto suoritetaan ammattilaisen toimesta, sillä laitteen sähköosat ovat herkkiä ja niiden huoltamiseen tarvitaan erityistä osaamista. Ammattilaisen suorittama huolto takaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Ilmalämpöpumpun huolto on tärkeä osa sen tehokasta toimintaa. Säännöllinen huolto, suodattimien puhdistus, kennon puhdistaminen, kylmäaineen tarkistus ja yleinen tarkistus auttavat pitämään laitteen toiminnan optimaalisena ja pidentämään sen käyttöikää. Yleisimmät ilmalämpöpumpun ongelmat ovat jäätyminen, kosteus, laitteen ylikuumeneminen ja melu. Näiden ongelmien ratkaiseminen on tärkeää laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta.

Esimerkkihinnasto

Ilmalämpöpumppujen huoltaminen yleensä maksaa noin 150 € – 350 € välillä. Huoltokustannukset voivat vaihdella riippuen useista tekijöistä, kuten kohteiden lukumäärästä ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä.

Huoltotoimenpiteiden laajuus ja vaikeusaste vaikuttavat huoltokustannuksiin. Jos kohteita on useita, huoltokustannukset voivat olla korkeammat, koska jokainen yksikkö vaatii erillisen huollon. Lisäksi jos huoltotoimenpiteisiin sisältyy esimerkiksi vianmääritystä tai korjauksia, kustannukset voivat nousta.

Ilmastointipumpun huolto onnistuu milloin vain!

Ilmastointipumpun huolto onnistuu periaatteessa mihin vuodenaikaan tahansa, mutta tiettyjen huoltotoimenpiteiden ajankohta voi vaihdella vuodenajan mukaan. Esimerkiksi pumpun suodattimien puhdistus tulee suorittaa säännöllisesti ympäri vuoden, sillä suodattimet keräävät pölyä ja muita epäpuhtauksia jatkuvasti. Puhdistus tulee suorittaa vähintään kerran kuukaudessa, ja tarvittaessa useammin, jos asunnossa on lemmikkejä tai allergiaa aiheuttavia tekijöitä.

Ilmastointipumpun ulkoyksikön puhdistus ja kylmäaineen tarkistus on yleensä suositeltavaa suorittaa kevään ja syksyn välillä, kun ilmastointipumpun käyttö on vähäisempää. Tämä auttaa varmistamaan, että laite toimii tehokkaasti ja häiriöttä koko kesän ajan.

Ilmastointipumpun huoltoon voi kuitenkin olla tarvetta myös talvella, varsinkin jos asunnossa käytetään ilmastointipumppua myös lämmitykseen. Talvella huoltotoimenpiteitä voi olla esimerkiksi lämpötilan tarkistus ja ilmakanavien puhdistus. Laitteen huolto talvella voi myös auttaa varmistamaan sen tehokkaan toiminnan talvikaudella.

On kuitenkin tärkeää huomata, että huoltotoimenpiteitä ei tulisi suorittaa itse, vaan ne tulisi jättää ammattilaisten tehtäväksi. Ammattilaiset tietävät parhaiten, mitä huoltotoimenpiteitä pumppu  tarvitsee ja milloin ne tulisi suorittaa. Ammattilaisen käyttäminen takaa myös sen, että ilmastointipumppu käsitellään oikein ja turvallisesti, mikä auttaa pitämään sen toiminnan tehokkaana ja käyttöiän pitkänä.

Lue lisää ilmalämpöpumpun asennuksesta

Lue lisää vesi-ilmalämpöpumpuista

3Apr

Ilmalämpöpumppu asennettuna hinta

by Pilar

Ilmalämpöpumpu asennettuna hinta

Ilmalämpöpumppu on yksi yleisimmistä kodin lämmitysjärjestelmistä nykyään, ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Tässä tekstissä käymme läpi syitä, miksi ilmalämpöpumpun hankkiminen kannattaa.

Ensimmäinen ja ilmeisin syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen kustannustehokkuus. Ilmalämpöpumppu käyttää hyväkseen ulkoilman ilmaa, jonka avulla se pystyy tuottamaan sisäilmaan lämpöä. Tämä tarkoittaa, että ilmalämpöpumppu kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteinen lämmitysjärjestelmä, kuten sähkö- tai öljylämmitys. Tämä säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Toinen syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen monipuolisuus. Ilmalämpöpumppu pystyy toimimaan sekä lämmitysjärjestelmänä että ilmastointilaitteena. Tämä tarkoittaa, että yhdellä laitteella voidaan hoitaa sekä lämmitys että jäähdytys, mikä tekee ilmalämpöpumpusta erittäin kätevän ratkaisun kotiin.

Kolmas syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen helppokäyttöisyys. Ilmalämpöpumppu on helppo asentaa ja käyttää, eikä sen ylläpito vaadi suuria ponnisteluja. Yleisesti ilmalämpöpumpuissa on mahdollista käyttää älypuhelinta tai muuta etäohjausjärjestelmää laitteen ohjaamiseen, mutta joissakin malleissa tämä saattaa vaatia erillisen lisäosan, kuten Wi-Fi-adapterin, asentamista.

Neljäs syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen terveyshyödyt. Ilmalämpöpumppu pystyy poistamaan sisäilmasta kosteutta, mikä vähentää homeen ja muiden haitallisten mikrobien kasvua. Lisäksi ilmalämpöpumppu pystyy poistamaan ilmasta myös epäpuhtauksia, kuten siitepölyä, joka helpottaa allergioiden ja astman oireita.

Viides syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen lisäämä asumismukavuus. Ilmalämpöpumpun avulla huoneilma voidaan pitää tasaisen lämpimänä tai viileänä, mikä parantaa asumismukavuutta. Lisäksi ilmalämpöpumpun avulla voidaan hallita huoneilman kosteutta, mikä tekee siitä miellyttävämmän hengittää.

Viides syy hankkia ilmalämpöpumppu on sen lisäämä asumismukavuus. Ilmalämpöpumpun avulla huoneilma voidaan pitää tasaisen lämpimänä tai viileänä, mikä parantaa asumismukavuutta. Lisäksi ilmalämpöpumpun avulla voidaan hallita huoneilman kosteutta, mikä tekee siitä miellyttävämmän hengittää.

Ennen ilmalämpöpumpun hankintaa onkin tärkeää ottaa huomioon kotisi erityispiirteet ja käyttötarkoitus sekä keskustella asiantuntijan kanssa sopivasta mallista ja sijainnista.

Ennen ilmalämpöpumpun hankintaa onkin tärkeää ottaa huomioon kotisi erityispiirteet ja käyttötarkoitus sekä keskustella asiantuntijan kanssa sopivasta mallista ja sijainnista.

Ilmalämpöpumpun hinta asennettuna

Asennustyön hinta on normaalisti 690€ (sis.alv 24%)

Ilmalämpöpumpun asennuksen hinnastossa on lisäksi lisäoptioita:

 • Sisäyksikön väri:
  • Valkoinen: 0€ lisämaksu
  • Titanium: 100€ lisämaksu
 • Sisä- ja ulkoyksikön välinen putki etäisyys:
  • 45€/m, hinta per metri (asiakkaan arvioitu määrä). Lopullinen hinta määräytyy toteuman mukaisesti asennuksen jälkeen, ja veloitetaan tarvittavien metrien perusteella.
 • Asennusteline:
  • Seinäteline: 0€ lisämaksu
  • Maateline: 75€ lisämaksu
  • Parvekejalusta: 85€ lisämaksu
 • Timanttiporaus:
  • 250€ lisämaksu betoni- tai kiviseinän läpiviennille.
 • WIFI-ohjaus:
  • 150€ lisämaksu WIFI-ohjaimen hankinnasta ja asennuksesta.
 • Muut lisätyöt / tarvikkeet:
  • Hinta määräytyy toteuman ja hinnaston mukaisesti. Lisätyöt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

Huomioi, että tämä on lyhyt tiivistelmä ilmalämpöpumpun asennuksen hinnastosta, ja lopulliset kustannukset voivat vaihdella riippuen asiakkaan tarpeista, asennuspaikasta ja toteutettavista lisätöistä.


Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate

Ilmalämpöpumppu on monipuolinen kodin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, joka toimii yhdessä perinteisen lämmitysjärjestelmän kanssa. Sen päätehtävänä on säädellä kodin sisälämpötilaa lämmityksen ja viilennyksen avulla, mutta sen toimintojen välillä on useimmissa malleissa mahdollista vaihdella automaattitoiminnolla.

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate perustuu kylmätekniikkaan, joka hyödyntää ulkoa peräisin olevaa ilmaa. Pumpun kaksi osaa, sisä- ja ulkoyksikkö, toimivat yhdessä siirtäen lämpöenergiaa ulkoa sisälle asuntoon lämmityksen aikana, tai kuljettaen lämpöä ulos viilennyksen aikana. Tämä siirto tapahtuu kylmäaineen välityksellä, joka mahdollistaa tehokkaan energiansiirron pienellä sähkönkulutuksella.

Ilmalämpöpumppu myös tasoittaa kodin sisälämpötilaa siirtämällä ilmaa asunnon sisällä, mikä vähentää lämpötilaerojen aiheuttamaa energiankulutusta. Tämä sisäilman kierrätys edistää myös terveellisempää ja mukavampaa asumista.

On kuitenkin hyvä huomata, että ilmalämpöpumppu ei sovi yksinään päälämmitysjärjestelmäksi, vaan sen tarkoitus on toimia yhdessä perinteisen lämmitysjärjestelmän kanssa. Ilmalämpöpumpun asennus vaatii ammattitaitoisen asentajan, ja kerrostaloissa tai muissa taloyhtiöissä saatetaan tarvita sopimuksia tai lupia. Omakotitaloissa näitä lupia ei yleensä tarvita. On suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka voi auttaa selvittämään tarvittavat toimenpiteet kohdekohtaisesti ennen hankinnan tekemistä.Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennus on tärkeä osa sen toimivuutta ja turvallisuutta. Asennuksen suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoinen asentaja, joka tuntee laitteen toiminnan ja asennusvaatimukset. Seuraavassa käydään läpi yleisimmät asennusvaiheet.

Ennen asennusta on tärkeää valita sopiva paikka sisä- ja ulkoyksikölle. Sisäyksikkö asennetaan yleensä huoneen seinälle, joka on kaukana suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä. Ulkoyksikkö asennetaan mieluiten paikkaan, jossa se ei häiritse naapureita, esimerkiksi rakennuksen takaseinään. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että ulkoyksikön ilmanotto ja poisto ovat esteettömät.

Asennus aloitetaan sisäyksikön kiinnittämisellä seinään. Asennuskorkeus määräytyy yleensä valmistajan ohjeiden mukaan, mutta yleensä se on noin 1,5–2 metriä lattiasta. Sisäyksikön sähköjohdot ja putket vedetään ulkoyksikön suuntaan ja liitetään ulkoyksikköön. Putket ja johdot on huolellisesti kiinnitettävä, jotta ne eivät vahingoitu eivätkä roiku turvattomasti.

Ulkoyksikön asennus aloitetaan asettamalla se paikalleen ja varmistamalla, että se on suora ja tukevasti kiinni. Tämän jälkeen putket ja johdot liitetään ulkoyksikköön. On tärkeää varmistaa, että putket ovat oikein päin ja että ne eivät ole taipuneet tai puristuneet.

Asennuksen jälkeen laite testataan ja säädetään oikein. Asennusliikkeen asentajat käyttävät yleensä paine- ja lämpötilamittareita varmistaakseen, että laite toimii oikein ja että paineet ovat oikealla tasolla. Lisäksi asentaja testaa lämmitys- ja jäähdytystoiminnot sekä tarkistaa ilmavirran ja jäähdytysnesteen virtauksen. Asennuksen jälkeen laite on valmis käyttöön.

On tärkeää muistaa, että ilmalämpöpumpun asennus edellyttää usein lupia tai sopimuksia taloyhtiön kanssa. Lisäksi laitteen säännöllinen huolto ja puhdistus ovat tärkeitä sen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Ilmalämpöpumpunkäyttöohjeet ja säännöllinen huolto on tärkeää myös energiankulutuksen kannalta. Huoltotoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi suodattimien puhdistus, kennojen puhdistus, putkien ja johdotusten tarkistus, sekä kylmäaineen määrän tarkistus. Ilmalämpöpumpun huoltoväli riippuu laitteen käyttöasteesta ja ympäristöstä, jossa se toimii.

Ilmalämpöpumpun asennus on siis monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Asennuksen jälkeen on tärkeää pitää laite kunnossa säännöllisellä huollolla. Ilmalämpöpumpun avulla on kuitenkin mahdollista säästää merkittävästi lämmitys- ja jäähdytyskustannuksissa sekä parantaa sisäilman laatua. Asennuksen yhteydessä asentaja voi myös antaa vinkkejä laitteen käyttöön ja huoltoon liittyen, jotta sen toimivuus säilyy mahdollisimman pitkään.

Ilmalämpöpumppu on ekologinen valinta

Ilmastoa lämmittävät laitteet ovat olennainen osa nykyaikaista kotia, ja ilmalämpöpumppu on noussut suosituksi vaihtoehdoksi monien vuosien ajan. Tämä on johtunut useista tekijöistä, joista tärkeimmät ovat tukalat kesähelteet, ympäristöhuolen lisääntyminen ja sähkön hinnan nousu.

Ilmalämpöpumpun suosio perustuu sen tehokkaaseen toimintaan ja monipuolisiin ominaisuuksiin. Hyvä ilmalämpöpumppu vähentää kodin sähkölaskua merkittävästi vuosittain, mikä voi tarkoittaa satojen eurojen säästöä. Tämän lisäksi ilmalämpöpumppu on ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka vähentää merkittävästi kotitalouden hiilidioksidipäästöjä. Se on myös huomattavasti tehokkaampi lämmitysmuoto kuin sähkö- tai öljylämmitys, ja se tarjoaa helpomman tavan säätää kodin lämpötilaa.

Ilmalämpöpumpun viilennysominaisuus on erityisen tärkeä tukalilla kesähelteillä. Se poistaa huoneilmasta sekä lämpöä että tukalaa kosteutta, mikä lisää asumismukavuutta merkittävästi. Ilmalämpöpumppu siirtää jo olemassa olevaa lämpöä ulkoa sisälle tai sisältä ulos, mikä tekee siitä erittäin energiatehokkaan ja ekologisen lämmitysmuodon.

Ilmalämpöpumpun käyttäminen on myös helppoa ja kätevää. Asennus ja suuremmat huollot suositellaan jätettäväksi ammattilaisille, joten kuluttajan ei tarvitse huolehtia monimutkaisista asennus- tai huoltotoimenpiteistä. Säännöllinen perushuolto on helppoa ja nopeaa, ja useimmat laitteet ovat hallittavissa kaukosäätimellä tai etäohjaimella. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät ilmalämpöpumpusta erinomaisen valinnan lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin.

Miksi valita Energia optimoijat?

Me, Energian Optimoijat, olemme suomalainen yritys, joka keskittyy energian tuotannon ja kulutuksen optimointiin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään ympäristökuormitusta ja säästämään energiaa ja rahaa.

Yrityksemme erikoisosaamiseen kuuluu aurinkopaneeli- ja aurinkosähköjärjestelmät, joilla on suuri merkitys kestävän energiantuotannon edistämisessä. Tarjoamme asiakkaillemme suunnittelupalvelua, joka takaa juuri oikeanlaisen järjestelmän jokaiselle asiakkaalle. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää, ja tarjoamme heille myös huolto- ja ylläpitopalveluita.

Asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet ovat aina keskiössä toiminnassamme. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa sopivat ratkaisut, jotka auttavat heitä säästämään energiaa ja rahaa. Meidän intohimomme on energian tuotannon ja kulutuksen optimointi, ja siksi kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja etsimme uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että me, Energian Optimoijat, olemme luotettava ja kokenut kumppani energian tuotannon ja kulutuksen optimoinnissa. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä, tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat heitä vähentämään ympäristökuormitusta ja säästämään energiaa ja rahaa.

Lue lisää viilentävistä ilmalämpöpumpuista
Lue lisää ilmalämpöpumpuista