LOADING...

Ilmalämpöpumppu huolto hinta

Ilmalämpöpumppu on erinomainen laite lämmityksen ja viilennyksen tarpeisiin, mutta sen tehokas toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa. Huollon puute voi johtaa laitteen tehottomuuteen, kalliisiin korjauksiin ja lyhyempään käyttöikään. Siksi ilmalämpöpumpun omistajien tulee ymmärtää huollon merkitys ja toteuttaa se säännöllisesti.

Huolto koostuu useista vaiheista, kuten suodattimien puhdistamisesta, kennon puhdistuksesta,  ulkoyksikön puhdistamisesta, kylmäaineen tarkistuksesta ja laitteen yleisestä tarkistuksesta. Suodattimien puhdistus on tärkeää ilman virtauksen ylläpitämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Ulkoyksikön puhdistus puolestaan varmistaa sen tehokkaan toiminnan. Kylmäaineen tarkistus on tärkeää sen tason ylläpitämiseksi, ja laitteen yleinen tarkistus auttaa havaitsemaan mahdolliset viat tai ongelmat.

Vaikka säännöllinen huolto on tärkeää, ilmalämpöpumppu voi silti kohdata ongelmia. Yleisimmät ongelmat ovat jäätyminen, kosteus, laitteen ylikuumeneminen ja melu. Näiden ongelmien ratkaiseminen on tärkeää laitteen tehokkaan toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

Ammattilaisen käyttäminen ilmalämpöpumpun huollossa on suositeltavaa, sillä heillä on tarvittavat tiedot ja taidot laitteen huoltamiseen. Ammattilaisen käyttö varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Laitteen huolto on siis tärkeä osa sen pitkäaikaista ja tehokasta käyttöä.

Ilmalämpöpumpun puhdistus ja huolto tulee suorittaa säännöllisesti, jotta sen suorituskyky pysyy optimaalisena ja sen käyttöikä pitenee. Huollon sisältö voi vaihdella merkistä ja mallista riippuen, mutta yleisesti ottaen se sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Suodattimien puhdistus: Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta ilman virtaus säilyy esteettömänä ja ilmanlaatu pysyy hyvänä. Suodattimet keräävät pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia, ja ne on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa.
 2. Ulkoyksikön puhdistus: Ulkoyksikkö tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta sen tehokkuus säilyy. Ulkoyksikköön kertyy yleensä pölyä, likaa, lehtiä ja muita roskia, jotka voivat estää sen toiminnan. Ulkoyksikkö on puhdistettava vähintään kerran vuodessa.
 3. Kennon puhdistus: Ilmalämpöpumpun kennon puhdistus on tärkeä huoltotoimenpide, joka auttaa pitämään laitteen tehokkaana ja energiatehokkaana. Kennon puhdistus tulisi tehdä säännöllisesti, noin kerran tai kahdesti vuodessa, riippuen käyttöolosuhteista ja pölyn määrästä ympäristössä. Tässä ohjeet ilmalämpöpumpun kennon puhdistamiseen:
 • Sammuta laite: Kytke ilmalämpöpumppu pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 • Avaa ilmalämpöpumpun sisäyksikön kansi: Useimmissa malleissa kansi avautuu ylöspäin tai sivulle, mutta tarkista oman laitteesi käyttöohjeesta oikea avaustapa.
 • Irrota suodatin: Suodatin sijaitsee yleensä ilmalämpöpumpun sisäyksikön kannen alla. Irrota suodatin varovasti, jotta et vahingoita sitä tai muita laitteen osia.
 • Puhdista suodatin: Voit imuroida suodattimen pölynimurilla, käyttäen pehmeää harjasuulaketta. Jos suodatin on erittäin likainen, voit pestä sen miedolla saippuavedellä ja huuhdella sen huolellisesti. Anna suodattimen kuivua kokonaan ennen sen asentamista takaisin laitteeseen.
 • Puhdista kennosto: Käytä pehmeää harjaa tai pölynimurin harjasuulaketta varovasti puhdistaaksesi kennoston pinnan pölystä ja liasta. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai vettä, jotta et vahingoita kennon pintaa tai muita laitteen osia.
 • Tarkista ilmavirtaus: Varmista, että ilmavirtaus sisä- ja ulkoyksikön välillä on esteetön.
 • Poista tarvittaessa roskat tai lehdet ulkoyksikön ympäriltä ja puhdista myös ulkoyksikön kennosto varovasti.
 • Asenna suodatin ja sulje kansi: Aseta kuivunut suodatin takaisin paikoilleen ja sulje ilmalämpöpumpun sisäyksikön kansi.
 • Kytke virta päälle: Liitä ilmalämpöpumppu takaisin pistorasiaan ja kytke laite päälle. Tarkista, että laite toimii normaalisti ja että ilmavirtaus on puhdasta.
 1. Kylmäaineen tarkistus: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen taso tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta sen toiminta on optimaalista. Kylmäaineen taso voi laskea ajan myötä, ja sen lisääminen on tärkeää sen toiminnan kannalta. Tämä huoltotoimenpide pitää jättää ammattilaisen tehtäväksi, sillä se on luvanvaraista.
 2. Laitteen yleinen tarkistus: Ilmalämpöpumppu tulee tarkistaa säännöllisesti mahdollisten vikojen ja ongelmien varalta. Tämä sisältää laitteen sähköosien, putkien, ilmakanavien ja muiden osien tarkistuksen.

Yleisimmät ilmalämpöpumpun ongelmat ovat yleensä seuraavat:

 1. Jäätyminen: Ilmalämpöpumppu voi jäätyä, mikä voi johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta tai huonosti sijoitetuista antureista. Jäätyminen estää ilmalämpöpumpun tehokkaan toiminnan, ja se tulee sulattaa mahdollisimman pian.
 2. Kosteus: Ilmalämpöpumppu voi kertyä kosteutta, mikä voi johtaahomeen ja bakteerien kasvuun. Kosteusongelmat voivat johtua esimerkiksi huonosta ilmanvaihdosta tai liian alhaisesta lämpötilasta. Kosteusongelmat tulee ratkaista mahdollisimman pian, jotta ne eivät aiheuta terveysongelmia ja laitteen tehokkuus pysyy korkeana.
 1. Laitteen ylikuumeneminen: Ilmalämpöpumppu voi ylikuumentua, mikä voi johtua esimerkiksi tukkeutuneista ilmansuodattimista tai riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa laitetta ja sen komponentteja, ja siksi on tärkeää ratkaista ongelma mahdollisimman pian.
 2. Melu: Ilmalämpöpumppu voi aiheuttaa melua, mikä voi johtua esimerkiksi huonosti sijoitetusta ulkoyksiköstä tai viallisista komponenteista. Meluongelmat tulee korjata mahdollisimman pian, jotta ne eivät häiritse kotona asumista.

On tärkeää, että ilmalämpöpumpun huolto suoritetaan ammattilaisen toimesta, sillä laitteen sähköosat ovat herkkiä ja niiden huoltamiseen tarvitaan erityistä osaamista. Ammattilaisen suorittama huolto takaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Ilmalämpöpumpun huolto on tärkeä osa sen tehokasta toimintaa. Säännöllinen huolto, suodattimien puhdistus, kennon puhdistaminen, kylmäaineen tarkistus ja yleinen tarkistus auttavat pitämään laitteen toiminnan optimaalisena ja pidentämään sen käyttöikää. Yleisimmät ilmalämpöpumpun ongelmat ovat jäätyminen, kosteus, laitteen ylikuumeneminen ja melu. Näiden ongelmien ratkaiseminen on tärkeää laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta.

Esimerkkihinnasto

Ilmalämpöpumppujen huoltaminen yleensä maksaa noin 150 € – 350 € välillä. Huoltokustannukset voivat vaihdella riippuen useista tekijöistä, kuten kohteiden lukumäärästä ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä.

Huoltotoimenpiteiden laajuus ja vaikeusaste vaikuttavat huoltokustannuksiin. Jos kohteita on useita, huoltokustannukset voivat olla korkeammat, koska jokainen yksikkö vaatii erillisen huollon. Lisäksi jos huoltotoimenpiteisiin sisältyy esimerkiksi vianmääritystä tai korjauksia, kustannukset voivat nousta.

Ilmastointipumpun huolto onnistuu milloin vain!

Ilmastointipumpun huolto onnistuu periaatteessa mihin vuodenaikaan tahansa, mutta tiettyjen huoltotoimenpiteiden ajankohta voi vaihdella vuodenajan mukaan. Esimerkiksi pumpun suodattimien puhdistus tulee suorittaa säännöllisesti ympäri vuoden, sillä suodattimet keräävät pölyä ja muita epäpuhtauksia jatkuvasti. Puhdistus tulee suorittaa vähintään kerran kuukaudessa, ja tarvittaessa useammin, jos asunnossa on lemmikkejä tai allergiaa aiheuttavia tekijöitä.

Ilmastointipumpun ulkoyksikön puhdistus ja kylmäaineen tarkistus on yleensä suositeltavaa suorittaa kevään ja syksyn välillä, kun ilmastointipumpun käyttö on vähäisempää. Tämä auttaa varmistamaan, että laite toimii tehokkaasti ja häiriöttä koko kesän ajan.

Ilmastointipumpun huoltoon voi kuitenkin olla tarvetta myös talvella, varsinkin jos asunnossa käytetään ilmastointipumppua myös lämmitykseen. Talvella huoltotoimenpiteitä voi olla esimerkiksi lämpötilan tarkistus ja ilmakanavien puhdistus. Laitteen huolto talvella voi myös auttaa varmistamaan sen tehokkaan toiminnan talvikaudella.

On kuitenkin tärkeää huomata, että huoltotoimenpiteitä ei tulisi suorittaa itse, vaan ne tulisi jättää ammattilaisten tehtäväksi. Ammattilaiset tietävät parhaiten, mitä huoltotoimenpiteitä pumppu  tarvitsee ja milloin ne tulisi suorittaa. Ammattilaisen käyttäminen takaa myös sen, että ilmastointipumppu käsitellään oikein ja turvallisesti, mikä auttaa pitämään sen toiminnan tehokkaana ja käyttöiän pitkänä.

Lue lisää ilmalämpöpumpun asennuksesta

Lue lisää vesi-ilmalämpöpumpuista